http://www.p4ec.org.ua/Як стати успішним

 

Програма підвищення соціальної компетентності молоді "Як стати успішним"

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ МЕТА ПРОГРАМИ?

Мета програми - мотивувати молодих людей до пізнання самих себе та інших, спонукати до усвідомленого життєвого вибору та відповідального ставлення до власного життя, розвивати життєві навички та вміння, необхідні для повноцінної соціальної інтеграції та успішного саостійного життя.


ЯКІ ЗНАННЯ, НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ ПОКЛИКАНА РОЗВИВАТИ ПРОГРАМА?

 • Програма допомагає молодій людині сформувати позитивну самооцінку, усвідомити власну унікальність.
 • Вона розвиває вміння аналізувати власні вчинки та проектувати власний життєвий шлях.
 • Навчає ефективній взаємодії з іншими, у т.ч. встановленню контакту, розвитку стосунків, навичкам конструктивного вирішення конфліктів, безпечній поведінці онлайн.
 • Формує навички спілкування із людиною протилежної статі, навчає безпечної сексуальної поведінки, відповідального ставлення до батьківства.
 • Надає знання та навички, необхідні для свідомого вибору професії та самостійного працевлаштування.
 • Формує комплексне розуміння соціальних прав та їх зв’язку зіншими правами, відповідальної поведінки та активної громаданяської позиції.

ДЛЯ КОГО РОЗРОБЛЕНО ПРОГРАМУ?

Програма спрямована на підвищення соціальної компетентності молоді віком від 14 до 20 років, яка готується чи вже розпочала самостійне життя.

Партнерство “Кожній дитині” також проводить підготовку тренерів за програмою.

ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ НАВЧАННЯ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМУ?

 • представники молодіжних громадських організацій та організацій, що працюють з молоддю;
 • вчителі, соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти;
 • викладачі закладів професійно-технічної та вищої освіти, які проводять тренінгові заняття для молоді;
 • соціальні працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ:

 • участь молодих людей, мотивування й наснаження до активності та відповідальності;
 • орієнтація на сильні сторони й ресурси молодих людей;
 • комплексність та послідовність.

 

ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ

 

Модуль 1

Я індивідуальність

Теми модуля: Особистість. Характер. Внутрішній світ. Почуття та емоції. Зовнішність. Здоров’я.

Модуль 2

Я, ми, вони

Теми модуля: Спілкування. Стосунки. Соціальні ролі. Соціальні навички. 

Модуль 3

Я і кохана людина

Теми модуля: Залицяння. Прив'язаність. Кохання. Секс. Сім'я. Батьківство.

Модуль 4

Я і професія

Теми модуля: Профорієнтація. Моя освіта. Працевлаштування. Успіх у професії.

Модуль 5

Я господар свого життя

Теми модуля: Побут. Управління життєвими ситуаціями та прийняття рішень. Відпочинок та розподіл часу. Бюджет. Планування майбутнього

Модуль 6

Я і соціальні права

 

Теми модуля: Права людини. Соціальні права. Соціальні права у повсякденному житті. Права та участь. Соціальні права на практиці

 

Кожен з модулів складається з 4-6 тематичних занять (всього 30 занять), кожне з яких, у свою чергу, розраховане на 5-6 годин.

 

До кожного тренінгового модулю додається робочий зошит для самостійної роботи учасників. Зошит є додатковим засобом оволодіння певною темою та містить цікаві завдання, які також можуть використовуватися під час тренінгових занять.

Посібник тренера Приклади сторінок робочих зошитів

 • СПИСОК ТРЕНІНГІВ НА МІСЯЦЬ
 • СПИСОК ТРЕНІНГІВ
  НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ