http://www.p4ec.org.ua/На шляху до самостійного життя

 

Програма підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери "Підтримка молоді, яка виходить з-під опіки, на шляху до самостійного життя"

ЯКІ КОМПЕТЕНЦІЇ ФОРМУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ?

 • розуміння особливостей здійснення соціальної роботи з молоддю, яка виходить з-під опіки;
 • знання про основні міжнародні та національні нормативно-правові акти, які діють у сфері захисту прав дітей та молодих людей, які готуються до виходу з-під опіки;
 • цілісне уявлення про цілі, завдання та механізми соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів;
 • знання підходів, форм і методів соціальної роботи з молоддю з метою розвитку її потенціалу;
 • практичні уміння та навички щодо надання якісної професійної підтримки молодих людей, які виходять з-під опіки;
 • мотивація спеціалістів соціальної сфери до саморозвитку, переосмислення та усвідомлення своєї ролі у підтримці молодих людей в процесі їх соціальної інтеграції.

КОМУ БУДЕ ЦІКАВО ПОВЧИТИСЯ?

 • фахівцям соціальної сфери: соціальним працівникам, соціальним педагогам шкіл, спеціалістам ССД, ЦСССДМ, закладів соціального обслуговуваня, класним керівникам, представникам ГО, що надають послуги дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа;
 • студентам ВНЗ, які навчаються за спеціальностями: “соціальний педагог”, “соціальний працівник”, “соціальне управління”, “психолог”.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Модуль 1

12 год.

Молоді люди, які виходять із-під опіки: соціальна ситуація розвитку та вікові особливості

Модуль 2

12 год.

Проектування молодою людиною, яка виходить із-під опіки, самостійного життя

Модуль 3

18 год.

Управління випадком у роботі з молодими людьми, які виходять із-під опіки

Модуль 4

12 год.

Форми соціальної підтримки молодих людей, які виходять із-під опіки

Модуль 5

12 год.

Наставництво молодих людей, які виходять із-під опіки

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Програму розроблено у рамкам проекту «Впевнений старт: програма  соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківського піклування», спрямованого на створення системи підготовки та супроводу молоді, позбавленої батьківського піклування, в період переходу до самостійного життя. Проект реалізовувався протягом 2010-2014 років МБО «Партнерство «Кожній дитині» спільно зі Швейцарським бюро Міжнародної соціальної служби за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва та Уряду кантону Женеви, Швейцарія.

 • СПИСОК ТРЕНІНГІВ НА МІСЯЦЬ
 • СПИСОК ТРЕНІНГІВ
  НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ