http://www.p4ec.org.ua/Оцінка потреб дитини та її сім’ї

 

Оцінка потреб дитини та її сім’ї
Мета проекту: Розробка єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та сім’ї.

Завдання проекту:
  1. Провести огляд існуючих інструментів оцінки, виявити труднощі у розробці оцінки та роботі з клієнтами. Розробити план реалізації і погодити його на Наглядовій раді.
  2. Розробити інструмент оцінки безпечності середовища, в якому перебуває дитина та алгоритм його застосування.
  3. Розробити інструмент комплексної оцінки потреб дитини та її сім’ї й алгоритм його застосування.
  4. Розробити проект нормативно-правового акту щодо затвердження інструментів та алгоритму їх застосування. 
  5. Провести консультації з Наглядовою радою з управління процесом розробки оцінки на регулярній основі та по завершенню основних етапів.
  6. Розробити план апробації розроблених інструментів та алгоритмів, розроблених у рамках завдань 2 і 3 у всіх або у декількох регіонах (містах), представлених соціальними працівниками та фахівцями-практиками у Наглядовій раді.