Стати тренером


Контактні дані
ПІБДата народження
Громадянство
Постійна адреса (адреса реєстрації)
Місце фактичного проживання*Вища освіта

Будь ласка, зазначайте назву закладу та отриману спеціальність повністю, починаючи з останнього

Назва вищого навчального закладу (місто та країна) Роки навчання Спеціальність / ступінь Основні дисципліни
з до
Інші навчальні програми, курси, тренінги

Будь ласка, вказуйте найважливіші програми та тренінги, максимум до 7 пунктів.

Назва програми чи тренінгу (місто, країна) Дати проходження Організатори Сертифікат чи диплом
з до
Знання мов

Вкажіть рівень знань за шкалою від 1 до 5, 1 – базовий; 5 – дуже добре

мова читаю розмовляю пишу
Українська
Російська
Англійська
Досвід роботи та участі у реалізації проектів
Працевлаштування

Просимо надати інформацію тільки про останні п’ять місць роботи

період назва організації посада основні функції та обов’язки 
Інша інформація 
Перелік публікацій

Зазначте, будь ласка, назву публікації, автора чи співавтора та рік видання

Професійні асоціації, мережі чи організації, членом яких Ви є
Сфера Ваших наукових інтересів та наукової роботи
Звідки Ви дізналися про можливість стати експертом